کرج - ماهدشت - ميدان آزادگان ساختمان پزشکان امين طبقه همکف
026 37305300          026 37304224
Email : info@mlab.ir

هماتولوژی

 

در این بخش نمونه های خون بیماران  براساس روشهای روتین آزمایشات هماتولوژی مورد بررسی و اندازه گیری قرار ميگيرد و نتيجه بر مبناي اعداد و درصد رایج گزارش می شود . رویه کار دستگاه کاملا نوشته شده و موجود می باشد .

 در این بخش از دستگاه اتوماتیک شمارش سلولی و روش دستی استفاده می شود .

کنترل حین کار و بر اساس  روش کار مربوطه انجام و در   دفتر QC فایل می شود.

در این بخش آزمایشات انعقاد انجام می گیرد.

مواد اولیه این بخش از سه بخش جداسازی نمونه ها ، بخش انبار وبخش پذیرش به شکل : خون بیماران ، محلولهای دستگاه سل کانتر و لیست کار روزانه فراهم می شوند .

 نمونه ها از نظر داشتن شرایط اولیه مانند کافی بودن و عدم وجود لخته  بررسی می شوند.

 محلولهای سل کانتر نیز از نظر رنگ و شکل ظاهری و تاریخ انقضا بررسی می شوند .

لیست کار روزانه نیز از لحاظ کامل بودن و واضح بودن کنترل می شود .

نمونه های این بخش بر اساس شماره پذیرش لیست کار  مرتب شده تا آزمایشات مربوطه روی  نمونه خون انجام شود .

جوابهای خارج از محدوده نرمال برای جلوگیری از گزارش جواب اشتباه مجددا به دستگاه داده می شود .

 جوابهای تائيد شده در بخش وارد لیست کار روزانه شده و جهت ثبت در کامپیوتر در ذونکن  جوابهای آماده فایل می شود 0

CBCبه معناي شمارش تمام سلولهاي خون محيطي ، تعيين درصد انواع لكويست ها و تعيين تمام اندكسها در ارتباط با سلولهاي گلبولهاي قرمز مي باشد كه مواردي چون اندازه گيري هماتوكريت (Hct) ، هموگلوبين (Hb) و شمارش گلبولهاي قرمز(RBC) و گلبولهاي سفيد (WBC) و پلاكت ها (Plt) و بررسي اندكسهاي خوني  MCV ،MCH ،MCHC ،RDW را شامل مي شود .

اين آزمايش هم اكنون به وسيله دستگاه  آناليزر مخصوص هماتولوژي انجام مي گيرد و نتيجه آن براساس وضعيت و شرايط باليني بيمار مورد تفسير قرار مي گيرد .

طي اين فرايند از دستگاه آناليزر sysmex kx 21 در جهت توليد محصول ‍CBC استفاده مي شود.

 براي توليد محصول در اين فرايند نمونه هاي خون حاوي ضد انعقاد EDTA 6% براي بررسي از نظر تعداد سلولهاي خوني ( (RBC) و (WBC) و (Plt) ) اندازه گيري (Hb) و اندازه گيري (Hct) ،اندازه گيري اندكسهاي گلبولهاي قرمز(, MCV , MCH MCHCRDW از بخش نمونه گيري وارد بخش هماتولوژي مي شود و توسط دستگاه آناليز sysmex kx 21 مورد بررسي قرار مي گيرد . همچنين گستره هاي خون محيطي (فروتي ) كه در بخش نمونه گيري به طور مستقيم از خون بيمار تهيه مي شود وارد بخش هماتولوژي شده ، سپس از نظر شمارش افترافي  گلبولهاي سفيد ( نوتروقيل ، ائوزينوفيل ،بازوفيل ، لنفوسيت ، و منوسيت ) و مرفولوژي سلولهاي خوني مورد بررسي قرار مي گيرد .

نمونه هاي ESR حاوي سيترات سديم كه با خون بيماران مخلوط شده است از بخش نمونه گيري وارد بخش هماتولوژي شده تا از نظر سرعت رسوب گلبولهاي قرمز در واحد زمان (دو ساعت) بوسيله لوله هاي مخصوص وسترگرين و يا دستگاه سدیمان مورد استفاده قرار مي گيرد .

نمونه هاي PTT, PT حاوي سيترات سديم 3.2% كه به نسبت 9/1 با خون بيماران مخلوط شده است از بخش نمونه گيري وارد بخش هماتولوژي شده تا از نظرعملكرد فاكتورهاي انعقاد پلاكتي مورد بررسي قرارگيرد كه براي اين امر از محلولهاي ترومبوپلاستين ، پروترومبين ، كلسيم كلرايد و پلاسماي بيماران استفاده مي شود .

در بخش هماتولوژي نمونه هاي خون بيماران بر حسب درخواست پزشك معالج كه در ليست كار تهيه شده در بخش پذيرش آزمايشگاه ثبت شده است از نظر درصد سلولهاي رتيكولوسيت پس از رنگ آميزي حياتي با رنگ بر ليانت كريزل بلو و تهيه گستره خون محيطي بوسيله عدسي 100 ميكروسكوپ نوري براساس درصد گزارش مي شود كه اين فرايند روي نمونه خون CBC بيمار انجام مي شود .

در بخش هماتولوژي نمونه هاي خون بيماران از نظر وجود سلولهاي LE روي نمونه خون لخته بيمار كه حاوي پرل مي باشد و از بخش نمونه گيري وارد بخش مي شود صورت مي گيرد و جواب بر اساس مثبت و منفي گزارش مي شود .

ادامه
  • : ایمیل

  • : پیام

  • 02637305300
    02637304224
ماهدشت - ميدان آزادگان
ساختمان پزشکان امين طبقه همکف
همه روزه
ساعت 7/30 الی 19
پنچ شنبه ها
ساعت 7/30 الی 18
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه تشخيص طبي ماهدشت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار