کرج - ماهدشت - ميدان آزادگان ساختمان پزشکان امين طبقه همکف
026 37305300          026 37304224
Email : info@mlab.ir

میکروب شناسی

 

در اين بخش نمونه ها از نظر  وجودمیکرو ب های بیما ریزا برر سی می گردند .

در اين بخش باید  انواع محيط هاي كشت و محلول ها و معرف هاي مورد نياز به طریق بروشورتوسط کارشناس در  بخش  ساخته و در صورت لزو م استريل شود.

 نمونه ها ی مختلف بر روی همین محیط ها ی استریل کشت داده می شود.

 بنا براین لازم است انوا ع محیط های کشت و موادو محلول های لازم در بخش میکرو ب شنا سی موجو د باشد .

درخواست کشت نمونه ها ی ادرار در این آزمایشگاه نسبت به  درخواست کشت های دیگر زیادتر است.

 کشت های ادرار به روی محیط های  EMB(Eosin Methylene Blue) , Blood Agarانجام داده  و یک روز بعد بررسی شود .

بعد از  درخواست کشت هاي ادرار  درخواست کشت نمونه مدفوع (Stool) نسبت به بقيه بيشتر است .

نمونه هاي مدفوع به روي محيط هاي  ائوزین متیلن بلو ، هکتون انتریک  ، سالمونلا و شیگلا آگار ، سلنیت  Fو XLDكشت داده شود.

 درخواست كشت هاي  ديگر مانند کشت واژن ، کشت  مايع مني ، كشت مجرا ، كشت مفصل ، كشت گلو و  ... جزءاين فرايند می باشد . تمامي این كشت بعد از دو روز بررسي شود .

محيط هاي لازم براي كشت شامل بلادآگار ،شكلات  آگار ، مك كانكي ، ائوزین متيلن بلو مي باشد .

در این کشت ها دو اسمير مستقيم گرفته شود كه رنگ آميزي گرم مي شود و مشاهدات میکروسکوپی را در ليست كار ثبت می نمایم.

 

ادامه
  • : ایمیل

  • : پیام

  • 02637305300
    02637304224
ماهدشت - ميدان آزادگان
ساختمان پزشکان امين طبقه همکف
همه روزه
ساعت 7/30 الی 19
پنچ شنبه ها
ساعت 7/30 الی 18
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه تشخيص طبي ماهدشت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار